Uw textielgroothandel voor promotie, vrije tijd & beroep in Europa!

banner

Gegevensbescherming

Informatie over onze gegevensverwerking

Wij, L-SHOP-TEAM Nederland B.V., verwerken uw persoonsgegevens als u met ons contact opneemt, onze website gebruikt, een overeenkomst met ons sluit of bij ons solliciteert. Uw gegevens worden eveneens verwerkt als u onze online aanbiedingen raadpleegt op sociale media, waarop deze informatie over gegevensbescherming eveneens van toepassing is.

1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

L-SHOP-TEAM Nederland B.V.

Ceresstraat 1

4811 CA Breda

Nederland

2. Contactgegevens verantwoordelijke gegevensbescherming

Onze DPO is bereikbaar via e-mail gdpr@l-shop-team.eu of via de post op bovenvermeld adres.

3. Gegevensverwerking op onze website

3.1. Toegangsgegevens en hosting

Telkens wanneer u naar onze website surft, verzamelen we de toegangsgegevens die uw browser automatisch doorstuurt om onze website te kunnen bezoeken. De toegangsgegevens omvatten meer bepaald:

 • Uw IP-adres
 • Naam van het gevraagde bestand
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Aanvragende provider
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • Online identificatoren (bijv. apparaatidentificatie, sessie-ID’s).

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het doel een storingsvrije werking van onze site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. De toegangsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden eveneens tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische informatie te genereren over het gebruik van onze website en om onze website verder te ontwikkelen met oog op de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijvoorbeeld als het aandeel van mobiele apparaten die de site oproepen toeneemt).
In overeenstemming met Art. 6 (1)(1) punt. f van de GDPR dient dit ter bescherming van onze algemene legitieme belangen bij de correcte presentatie van onze aanbiedingen in het kader van de belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden gewist binnen 14 dagen na uw bezoek aan onze site.

3.2. Hosting door een externe provider

Als deel van de verwerking voor onze rekening doen we een beroep op een externe provider voor de hostingdiensten en weergave van onze website: qwertiko (qwertiko GmbH, Waldstraße 41-43, 76133 Karlsruhe, Duitsland). Alle gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze website of de formulieren die zijn voorzien in de webshop worden verwerkt op de servers van deze provider. We hebben een bestellingsverwerkingsovereenkomst gesloten met het bedrijf dat zich ertoe verbindt de gegevens enkel in Europa op te slaan.

3.3. Registreren, adverteren aan bestaande klanten

U hebt de optie om zich te registreren voor onze loginzone om zo alle functies van onze website te kunnen gebruiken. De gegevens die u moet verstrekken zijn gemarkeerd als verplichte velden in ons registratieformulier. U kunt zich niet registreren zonder deze gegevens te verstrekken. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) punt b AVG; als u als persoon geen partij bent in een overeenkomst, baseren we onze verwerking op Art. 6 (1) punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang hier is het aangaan en onderhouden van commerciële relaties. Onze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze overeenkomst.

Als u zich online registreert, gebruiken we uw contactgegevens eveneens om u via e-mail verder relevante informatie te bezorgen over onze producten en diensten (“adverteren aan bestaande klanten”). Specifiek kan dit gaan om onze nieuwsbrief en andere nieuwsberichten, promoties en aanbiedingen, onze klantenfeedback en andere vragen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) punt f AVG in samenhang met Art. 7 (3) UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie), waarbij gegevensverwerking voor gerechtvaardigde belangen is toegestaan op voorwaarde dat het gaat om de opslag en het verder gebruik van gegevens voor promotionele doeleinden.
U kunt op ieder gewenst ogenblik bezwaar indienen tegen het promotionele gebruik van uw gegevens door de betreffende link in de e-mail te gebruiken of uw bezwaar in te dienen via info@l-shop-team.nl of via de post naar voornoemd adres, zonder dat daar enige kosten aan verbonden zijn, behalve de basiskosten voor verzending.
We gebruiken commercieel beschikbare technologieën in onze nieuwsbrieven om de interacties met de nieuwsbrieven te meten (bijv. geopende e-mail, aangeklikte links). Deze worden niet toegewezen aan de ontvangers. Deze gegevens worden enkel opgeslagen in gepseudonimiseerde, ongepersonaliseerde vorm voor algemene statistische analyse, evenals voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van onze content en communicatie met klanten. Dit kan gebeuren op twee manieren. We gebruiken kleine afbeeldingen die ingesloten zijn bij nieuwsbrieven (zogenoemde pixels) en die een verbinding met de afbeeldingsserver tot stand brengen wanneer de e-mails worden geopend. Daarnaast gebruiken we links die registreren wanneer ze worden aangeklikt en die de gebruiker doorverwijzen naar de gewenste pagina’s. Verder controleren we of onze nieuwsbrieven daadwerkelijk worden geleverd. Als u niet wil dat dit gebruiksgedrag wordt geanalyseerd, kunt u zich uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ons vragen om het openen van onze e-mails niet meer te traceren door de standaard uitvoer van afbeeldingen of HTML-content in uw e-mailprogramma te deactiveren. De technische implementatie van onze nieuwsbrief wordt verzorgd door CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland. We hebben een bestellingsverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider.

3.4. Bestellingen

3.4.1. Bestelproces

Tijdens het bestelproces verzamelen we de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract:

 • Aanspreking
 • Bedrijf
 • Voornaam en familienaam
 • Geboortedatum (enkel voor individuele ondernemers)
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Factuur- en verzendadres.

Optionele informatie, zoals telefoon- en faxnummer worden verzameld indien mogelijk, zodat we bij vragen ook langs die weg contact met u kunnen opnemen. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) punt b AVG; als u als persoon geen partij bent in een overeenkomst, baseren we onze verwerking op Art. 6 (1) punt f van het AVG. Ons gerechtvaardigd belang hier is het aangaan en onderhouden van commerciële relaties.

3.4.2. Kredietcontrole

Er worden geen kredietgegevens verkregen van klanten—zowel bestaande als nieuwe—die vooraf betalen. Als u dit wenst, voeren we, als u uw eerste of volgende bestelling plaatst in onze webshop of een alternatieve vorm van bestellen gebruikt—zoals betalen op rekening—een kredietcontrole uit om na te gaan of de betreffende betalingsoptie beschikbaar is na bevestiging van uw bestelling. Hiervoor doen we een beroep op een gespecialiseerde kredietinstelling om uw kredietwaardigheid na te gaan met behulp van een kredietcontrole.

Daarnaast worden kredietcontroles uitgevoerd als onderdeel van lopende zakelijke relaties, onder meer bij wijzigingen in de bedrijfsvorm, het optreden van herhaalde betalingsincidenten - zoals wanbetaling - of afspraken over kredietlimieten. De wettelijke basis hiervoor zijn onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f van de AVG. Ons legitieme belang is het risico van wanbetaling tot een minimum te beperken en u een geschikte betalingsmethode aan te bieden.

3.5. Contact

U kunt kiezen uit verschillende opties om met ons contact op te nemen. Deze omvatten het contactformulier, ons algemeen telefoonnummer voor klanten en ons e-mailadres voor klanten. Als algemene regel verwerken we uw gegevens op grond van Art. 6 (1) punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de effectieve verwerking van de vragen die aan ons gericht zijn en, indien van toepassing, het aangaan en onderhouden van commerciële relaties. Als het contact bedoeld is om een overeenkomst te sluiten of als het contact deel is van een overeenkomst waarvan u partij bent, is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens die worden verzameld als het contactformulier wordt gebruikt, worden automatisch gewist na de volledige verwerking van uw vraag, tenzij we uw vraag nog nodig hebben voor het vervullen van contractuele of wettelijke verplichtingen (zie “Bewaringstermijn”).

3.6. Reclame per post en uw recht op bezwaar

We bewaren bovendien uw voornaam en familienaam evenals uw fysiek adres voor onze eigen reclamedoeleinden, zoals het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via de post. Dit dient ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om te adverteren naar onze klanten, dat overheerst bij het afwegen van de belangen overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG.
Reclame wordt voor onze rekening verstuurd door een externe provider aan wie we uw gegevens hebben verstrekt met het oog op de verwerking voor dit doel.
U kunt op elk gewenst ogenblik bezwaar indienen tegen het bewaren en gebruiken van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen via een van onderstaande contactopties.

3.7. Raffles

Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze loterijen.

In het kader van prijsvragen gebruiken we uw gegevens om de loterij uit te voeren en u op de hoogte te stellen van de prijs. Gedetailleerde informatie is, indien van toepassing, te vinden in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende loterij. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het loterijcontract in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Elke gegevensverwerking voor andere of verdere doeleinden, in het bijzonder voor reclame, vindt alleen plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 (1) a AVG.

We baseren het versturen van het aanbod om deel te nemen aan de loterij op jouw toestemming conform Art. 6 (1) lit. a AVG, als je die aan ons hebt gegeven, en anders op Art. 6 (1) lit. f AVG in combinatie met Sectie 7 (3) UWG, gebaseerd op ons legitieme belang bij het aanbieden van verlotingen en het versterken van onze klantenbinding.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het verzenden van een aanbod tot deelname aan loterijen en tegen het promotionele gebruik van uw gegevens door middel van een overeenkomstige link in de e-mails of door de bovengenoemde contactgegevens te vermelden (bijv. per e-mail of brief) of het aanbod herroepen met werking voor de toekomst zonder dat dit u andere kosten oplevert dan de verzendingskosten volgens de basistarieven.

4. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen in de browser op uw computer met een tekenstring die specifiek is voor uw computer. We gebruiken enkel cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website om de door u gewenste diensten te leveren. Deze cookies worden ingesteld zonder uw toestemming te vragen overeenkomstig Art. 25 (2)(2) TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming voor telecom en telemedia). De verdere verwerking van gegevens die via cookies worden verkregen, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is hier de mogelijkheid om de door u gewenste dienst te kunnen leveren.
De volgende cookies worden ingesteld:

Naam cookie Functie Domein Bewaringstermijn
sid Deze cookies bewaren informatie over het feit of de huidige gebruiker is aangemeld en maken het mogelijk om specifieke gebruikersgegevens op te halen, zoals bestelhistoriek. shop.l-shop-team.nl Sessie
sid_key Deze cookie bewaart de sessie- ID van de huidige gebruiker. shop.l-shop-team.nl Sessie
language Deze cookie bewaart de informatie over welke taal moet worden gebruikt. shop.l-shop-team.nl Sessie
sid

Functie

Deze cookies bewaren informatie over het feit of de huidige gebruiker is aangemeld en maken het mogelijk om specifieke gebruikersgegevens op te halen, zoals bestelhistoriek.

Bewaringstermijn

Sessie

sid_key

Functie

Deze cookie bewaart de sessie- ID van de huidige gebruiker.

Bewaringstermijn

Sessie

language

Functie

Deze cookie bewaart de informatie over welke taal moet worden gebruikt.

Bewaringstermijn

Sessie

5. Google Maps

Onze website maakt gebruik van de kaartservice Google Maps, die aan personen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en alle andere personen door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, (hierna gezamenlijk “Google”). Om de kaarten van Google die we in uw webbrowser gebruiken te integreren en weer te geven, moet uw webbrowser verbinding maken met een Google-server als u naar onze website surft. Deze server kan zich in de VS bevinden.

Door de integratie van dit kaartmateriaal krijgt Google informatie dat een pagina op onze website geopend werd vanaf het IP-adres van uw apparaat. Als u de Google-kaartservice opent op onze website terwijl u aangemeld bent met uw Google-profiel, kan Google deze gebeurtenis ook koppelen aan uw Google-profiel. Als u niet gekoppeld wil worden aan uw Google-profiel, moet u zich afmelden uit Google voordat u surft naar onze contactpagina. Google bewaart uw gegevens en gebruikt deze met het oog op advertenties, marktonderzoek en gepersonaliseerde weergave van Google Maps. U vindt meer informatie in de  Privacy Policy van Google en de  Additional Terms of Service van Google Maps.

We gebruiken de zogenoemde “2-click solution” voor de integratie van Google Maps. Dit betekent dat als u surft naar een site die Google Maps integreert, er eerst geen persoonsgegevens worden verstrekt aan Google. Gegevens worden pas verstrekt aan Google als u de geïntegreerde kaart inschakelt.

6. Matomo

We gebruiken de open-source webanalyticssoftware Matomo op onze website voor de statistische analyse van de bezoekerstoegang. Matomo draait op onze servers en er worden geen gegevens verstrekt aan derden (bijv. Matomo). Het IP-adres dat wordt verwerkt voor het registreren van uw bezoek wordt meteen geanonimiseerd (de laatste twee bytes van uw IP-adres worden geanonimiseerd). Enkel het geanonimiseerde IP-adres wordt gebruikt voor de verwerking en registratie van uw bezoek. De volgende gegevens kunnen worden bewaard in het bezoekerslogboek, samen met een gepseudonimiseerd bezoekers-ID (een vingerafdruk van een apparaat):

 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opgehaalde pagina’s (datum, tijdstip, URL, titel, tijd gespendeerd op de pagina)
 • Gedownloade bestanden
 • Geklikte links naar andere websites
 • Besturingssysteem
 • Type, versie en taal van de browser
 • Type, merk, model en resolutie van het apparaat
 • Geschatte locatie (gebaseerd op geanonimiseerd IP-adres)
 • URL-verwijzing (voordien bezochte pagina)

Bezoekerslogbestanden worden automatisch verwijderd na zeven dagen. Dagelijkse rapporten worden verwijderd na 24 maanden. U kunt de betreffende instelling in uw browser (Do Not Track) inschakelen om te voorkomen dat uw bezoek getraceerd wordt (zie de verklaring in het vorige hoofdstuk) of de volgende opt-outknop gebruiken. Hierdoor wordt een deactiveringscookie gecreëerd, zodat het Matomo-script niet meer wordt uitgevoerd. Als er geen opt-outknop wordt weergegeven, wordt deze mogelijk geblokkeerd door een adblocker of een gelijkaardige technologie in uw browser—als dit het geval is, moet u uw browserinstellingen controleren.

Matomo Opt-Out button

7. Online aanwezigheid op sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken om te communiceren met klanten en andere partijen, evenals om informatie te verstrekken over onze producten en diensten. In regel worden gebruikersgegevens verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Hiermee kunnen gebruikersprofielen worden gecreëerd op basis van gebruikersvoorkeuren. Hiervoor worden cookies en andere identificatoren gebruikt die zijn opgeslagen op de computers van gebruikers. Deze gebruikersprofielen worden dan gebruikt om advertenties te plaatsen op zowel sociale netwerken als op websites van derden. Als deel van onze online aanwezigheid kunnen we kiezen om toegang te krijgen tot informatie die wordt verstrekt door de sociale netwerken, zoals statistieken over het gebruik van onze online aanwezigheid. Deze statistieken worden gecombineerd en kunnen meer bepaald demografische gegevens bevatten (bijv. leeftijd, geslacht, godsdienst, land), evenals gegevens over de interactie met onze online aanwezigheid (bijv. likes, inschrijvingen, delen, weergave van foto’s en video’s) en de berichten en content die via deze kanalen verspreid worden. Dit kan ons ook informatie geven over de voorkeuren van gebruikers en welke content en onderwerpen relevant zijn voor hen. We kunnen deze informatie ook gebruiken om het design, onze activiteiten en content aan te passen aan de betreffende online aanwezigheid en te optimaliseren voor ons publiek. Details over en links naar de gegevens van sociale netwerken waar we toegang toe hebben als verwerker van online aanwezigheid vindt u in onderstaande lijst. Het verzamelen en gebruiken van deze statistieken is doorgaans het voorwerp van gedeelde verantwoordelijkheid. Voor zover van toepassing wordt de betreffende overeenkomst hieronder vermeld. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1)(1) punt f AVG voortkomend uit ons gerechtvaardigd belang voor het effectief informeren en communiceren met gebruikers. Voor de wettelijke grondslag van de gegevensverwerking door sociale netwerken op hun eigen verantwoordelijkheid verwijzen we naar de privacy-informatie van elk betreffend sociaal netwerk. Meer informatie over de betreffende gegevensverwerking en de mogelijkheden tot bezwaar vindt u via onderstaande links. De efficiëntste manier om vragen inzake gegevensverwerking te behandelen, is om deze te richten aan de betreffende provider van het sociale netwerk, omdat enkel deze providers toegang hebben tot de gegevens en meteen de nodige acties kunnen nemen.

Xing / Kununu (New Work SE, Dammtorstr. 30, Hamburg 20354, Duitsland)
- Privacybeleid en opt-out

8. Sollicitaties

We geven u de mogelijkheid om te solliciteren voor openstaande betrekkingen, bijvoorbeeld via het e-mailadres info@l-shop-team.nl. Het verzamelen van deze gegevens heeft tot doel kandidaten te selecteren voor een mogelijke arbeidsrelatie. We verzamelen meer bepaald de volgende gegevens met het oog op het ontvangen en verwerken van uw kandidatuur: voornaam en familienaam, e-mailadres, sollicitatiedocumenten (zoals referenties, curriculum vitae), vroegste startdatum voor de job en loonverwachtingen. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw sollicitatiedocumenten is Art. 6 (1)(1) punt b en Art. 88 (1) AVG in combinatie met Art. 26 (1)(1) BDSG (Duitse federale wet inzake gegevensbescherming). Als u wordt aangeworven, worden uw sollicitatiedocumenten in uw personeelsdossier opgeslagen. Dit is documentatie die u ons hebt verstrekt in de loop van het aanwervingsproces en de documentatie die we hebben voorbereid tijdens het aanwervingsproces (bijv. aantekeningen bij de aanwervingsprocedure). Als u wordt aangeworven, wordt u afzonderlijk in het arbeidscontract opnieuw geïnformeerd over het verwerken van uw gegevens. Als we uw kandidatuur aanvaarden en u een arbeidsrelatie aangaat, bewaren we uw aanwervingsgegevens zolang dit nodig is voor de arbeidsrelatie en voor zover de wettelijke regels de verplichting van het bewaren van de gegevens rechtvaardigen.

9. Vrijgeven van gegevens

De gegevens die we verzamelen, worden enkel vrijgegeven als:

 • U uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) punt a AVG.
 • Vrijgave noodzakelijk is voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een groter te verdedigen belang hebt om uw gegevens niet vrij te geven.
 • We wettelijk verplicht zijn om de gegevens vrij te geven overeenkomstig Art. 6 (1) punt c AVG.
 • Vrijgave wettelijk is toegestaan en nodig is overeenkomstig Art. 6 (1) punt b AVG voor de verwerking van contractuele verbintenissen met u of voor de implementatie van precontractuele handelingen die plaats hebben op uw vraag.

Een deel van de gegevensverwerking kan worden uitgevoerd door onze dienstverleners. Naast de dienstverleners die reeds vermeld zijn in deze privacyverklaring, heeft dit ook betrekking op IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden en consultingbedrijven. Dienstverleners zijn ofwel gebonden door onze instructies in het kader van de uitbestede verwerking of hebben andere afspraken met ons gemaakt met betrekking tot gegevensbescherming; bijvoorbeeld omdat we gegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. We werken ook met partners die gebonden zijn door beroepsgeheim, zoals fiscaal adviseurs, juristen en andere dienstverleners.

10. Bewaringstermijn

In principe bewaren we persoonsgegevens enkel zolang dit nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor we de gegevens verwerken. Daarna verwijderen we de gegevens meteen, tenzij we de gegevens nog nodig hebben tot de verjaringstermijn is verstreken voor bewijsvoering inzake burgerrechtelijke zaken of wettelijke bewaringstermijnen. Contractuele gegevens moeten bewaard worden gedurende drie jaar na afloop van het jaar waarin onze commerciële relatie met u afloopt. Het vroegste punt waarop aanspraken verjaren overeenkomstig de verjaringstermijn is dit tijdstip. Ook daarna kan het zijn dat we sommige gegevens over u moeten bewaren om boekhoudkundige redenen. We zijn verplicht dit te doen vanwege wettelijke documentatievereisten, meer bepaald uit hoofde van de Duitse handelswet en fiscale wetgeving. De daarin bepaalde bewaringstermijn voor documenten varieert van twee tot tien jaar.

11. Uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Recht tot intrekking van uw toestemming
 • Recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 21 AVG)
 • Recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt (Art. 15 AVG)
 • Recht tot rectificatie van uw incorrect opgeslagen persoonsgegevens (Art. 16 AVG)
 • Recht tot schrapping van uw persoonsgegevens (Art. 17 AVG)
 • Recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 18 AVG)
 • Recht tot overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (Art. 20 AVG)
 • Recht tot indiening van een klacht bij een toezichthoudende instantie (Art. 77 AVG).

Om de hier vermelde rechten uit te oefenen, kunt u op ieder ogenblik de hierboven genoemde contactgegevens gebruiken. Voor zover aan de betreffende wettelijke verplichtingen is voldaan, zullen we voldoen aan uw gegevensbeschermingsvraag. Uw vragen met betrekking tot de uitoefening van privacyrechten en onze antwoorden daarop worden voor documentatiedoeleinden bewaard gedurende een periode van maximaal drie jaar en, in individuele gevallen, langer als dit nodig is voor het uitoefenen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke rechten. De wettelijke grondslag is Art. 6 (1) punt f AVG, gebaseerd op ons belang om ons te verdedigen in enige burgerrechtelijke zaak overeenkomstig Art. 82 AVG, boetes te vermijden overeenkomstig Art. 83 AVG en onze boekhoudkundige plichten te vervullen overeenkomstig Art. 5 (2) AVG.
Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, verblijft of werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. In CA Breda—de hoofdzetel van L-SHOP-TEAM Nederland B.V.—is de verantwoordelijk toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haa, Nederland.

U hebt het recht om op enig ogenblik uw toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf dat ogenblik niet verder doorgaan met de gegevensverwerking op basis van deze toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven tot het ogenblik van intrekking. Voor zover we uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang, hebt u op elk ogenblik het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als u bezwaar hebt tegen de gegevensverwerking met het oog op direct advertising, hebt u het algemene recht om bezwaar in te dienen zonder opgaaf van reden. Als u uw recht op bezwaar of intrekking wilt uitoefenen, is het voldoende om een informeel bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Laatste herziening: 06/2024